Archus expanderar - anställer fler inom arkitektur

Mårten Bäckman och Mari Johansson ta över som Ansvarig Arkitektur Stockholm. Fotograf: Adam af Ekenstam.

För att möta en ökad efterfrågan från uppdragsgivare expanderar Archus och anställer åtta nya arkitekter och byggnadsingenjörer.

Samtidigt förstärks ledarskapet på Stockholmskontoret - där Mårten Bäckman och Mari Johansson tar över som Ansvarig Arkitektur Stockholm efter Maria Lagergren som valt att lämna sin roll som kontorschef efter sex år för att återgå till att fullt ut verka som uppdragsansvarig arkitekt med fokus på bostäder. Samtidigt stärker bolaget upp men nya medarbetare på samtliga kontor.