Teknisk isolering behöver mer plats!

I den nya branschstandarden finns även rekommendationer på upphängningsavstånd för att ge plats åt isoleringen. Bild/Illustration: IF

Av Marit G Engstedt

Johan Sjölund representerar IF – Isoleringsfirmornas Förening och han vill upplysa övriga byggbranschen om att teknisk isolering behöver mer utrymme. Vi bygger numera bra klimatskal men bör vända blicken inåt i fastigheten och se potentialen i att isolera rör och ventilationskanaler korrekt. Där finns massor med energi att spara.

 

bild
Teknisk isolering är en liten teknikgren inom installationsbranschen, men ändå så viktig i dagens energisparartider, säger Johan Sjölund, verksamhetschef för branschorganisationen Isoleringsfirmornas Förening (IF). Foto: IF

 

Teknisk isolering är ett begrepp som innebär isolering av rör och ventilationskanaler och övrig utrustning som är knutna till installationer. Det innefattar även isolering inom industrin så som stora cisterner och tankar och inom pappersmassaindustrin och kärnkraftverk.

– Folk i branschen är inte medvetna om vad teknisk isolering bidrar med och det råder en brist på kunskap. Fokus har länge varit på klimatskalet, att isolera väggar och tak och grund ordentligt.

Där har vi kommit långt. Nu måste vi vända blicken inåt och hitta energibesparingspotential även när det gäller installationerna, säger Johan Sjölund som är verksamhetschef för IF, en branschorganisation inom teknisk isolering.

 

bild
IF vill att övriga inom byggbranschen inser att teknisk isolering tar plats och måste ges möjlighet att komma in tidigare i byggskedet. Foto: IF

Varför är teknisk isolering viktig?

– Enligt FN:s uppställda klimatmål kan vår lilla bransch bocka av 6–7 av dessa.

För det första kan vi minska värme- och kylförlusterna och därmed bidra till att spara energi. Gällande säkerhet gör vi brandisolering av ventilationskanaler och brandgenomföringar för både rör och ventilation. Vi bidrar även med säkerhet genom att minska risken för legionella i kallvattenrör, som ska isoleras för att minimera mikrobiell tillväxt.

– Nu till sommaren kan man även tänka på färskvattenbesparing. Genom bra isolering av rör i tappvattensystemet minimeras framledningstiden. Man spolar inte bort en massa färskvatten för att få ett glas kallt dricksvatten eller varmvatten till duschen.

– Dessutom minskar vi ljud från ventilationskanaler och rörinstallationer så att man slipper få vinande eller porlande ljud.

Men, varför görs inte mer åt den tekniska isoleringen?

– Det råder bristande kunskap i hela ledet inom byggbranschen; från arkitekter, till byggare, konstruktörer och installatörer – det gäller entreprenörer i alla led.

– Industriisoleringen har annan status. Där finns en standard sedan många år att luta sig mot. Den togs fram av svensk skogsindustri och pappersmassaproducenter. De gick ihop och skapade en egen standard till sina lokaler och industrier. Men för VVS-branschen saknas samma insikt.

Vad är det som brister och blir fel?

– Det saknas installationsutrymme helt enkelt. Man måste se till att isoleringen får plats på rör och kanaler. Det är inte inritat och vi kommer in alldeles för sent i byggskedet. Det som är gällande i den svenska byggbranschen är att montera dit rör och sedan får vår yrkesgrupp komma och applicera isolering och ytbeklädnader i efterhand.

Är ni ytterligare en kompetens att inkludera i byggprojekten?

– Ja, vi är en yrkeskår och ytterligare en kompetens som ska in. När jag tidigare arbetade som snickare trodde jag att det var rör- respektive ventilationsentreprenören som också utförde isoleringen. Men det blev en aha-upplevelse. Det här är ett eget skrå!

 

bild
Foto: IF

 

När bör ni komma in i projekten?

– Isoleringsföretaget ska vara upphandlad av rörrespektive ventilationsentreprenören innan byggstartsmötet, för att kunna vara med att påverka. Men det händer aldrig! Isoleringsentreprenören tas in fem över tolv.

Varför är det brist på kunskap om teknisk isolering?

– Det brister i kunskap hos ventilations- och rörmontörer eftersom det inte ingår i utbildningen. Jag för en dialog med Skolverket om att lyfta in ämnet på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram. Vi behöver skapa förståelse för vad det bidrar till, därför bör det komma in tidigt i utbildningen.

Vad gör ni mer för att föra ut ert budskap?

– Vi har tagit fram en Branschstandard Teknisk Isolering (BTI). I den behandlas isolering av både rör- och ventilationskanaler och utrustning. Vi visar på olika materia l - val och lösningar samt ger rekommendationer på upphängningsavstånd. Vi belyser också vikten av att handla upp isoleringsentreprenören i tid.

– När vi tog fram branschstandarden 2020 var vi noga med att inkludera hela byggbranschen. Vi tog input från byggare, konstruktörer, entreprenörer och montörer inom alla teknikgrenar, med ambition att vara inkluderande. Därmed hoppas vi att få acceptens från hela byggbranschen – det är inte en standard som vi själva har hittat på.

Berätta mer om branschstandarden.

– Det är en gratispublikation som kan laddas ner på www.tekniskisolering.se och det ingår en lathund. BTI finns i en engelsk version och den är samstämmig med europeiska standarder inom området.

Vad hoppas ni på med denna standard?

– Ambitionen och målet är att få den rättmätiga platsen som vi behöver, både när det gäller installationsutrymme och i dialogen med övriga entreprenörer. Vi behöver komma högre upp i näringskedjan, göra oss hörda och ta mer plats, både bokstavligt och bildligt!