Heba och Husab tecknar avtal om renovering av Rådsbacken i Huddinge

Bild: Heba

Heba Fastighets AB har ett omfattande ROT-program med ambition att snabbt arbeta sig igenom fastighetsbeståndet. Heba har tecknat ramavtal med Husab, gällande renovering av ytterligare 192 lägenheter i kvarteret Rådsbacken i Huddinge.

Husab har tidigare utfört renoveringen av flera hus i kvarteret och får nu förtroendet att fortsätta med återstående hus.

- Hebas hela fastighetsbestånd ska bestå av moderna och väl underhållna fastigheter med lägenheter som möter behoven flera generationer framåt. Efter genomförd ROT får vi ner energianvändningen i husen, vilket är angeläget. Vi är glada över avtalet med Husab. Vi har ett gott samarbete sedan tidigare och de är väl inarbetade i kvarteret i Huddinge, säger Henrik Fernström chef fastighetsutveckling på Heba.

- I över fem år har vi haft nöjet att vårda ett ihållande samarbete med Heba. Dels tack vare beställarens professionalitet, dels för vårt löfte att stå för det vi säger och vara stolta för det vi gör. Att vara med och samverka tillsammans med Heba för att uppnå ett optimalt slutresultat har varit väldigt roligt och utvecklande. Vi ser fram emot vårt fortsatta arbete med upprustning och hållbar effektivisering av Hebas bestånd, säger Johan Sjölander vd Husab Byggnads.

Renoveringen omfattar byte av stammar och fönster, renovering av tvättstugor samt nya kök, badrum och ytskikt i lägenheterna. För att förbättra inomhusklimatet och spara energi installerar Heba ny ventilation med återvinning samt digitala undercentraler med styr- och reglerfunktioner som hanteras på distans för kontroll och precision. Arbetet inleds hösten 2021 och beräknas pågå drygt två år.