Nordfeldt blir ankarbyggherre i södra Stockholm

Bild: Ümit Yıldırım/Unsplash

Nyligen beslutade exploateringsnämnden i Stockholm stad att markanvisa del av Herrängen 1:1 vid Vantörsvägen till Nordfeldt. Vantörsvägen ligger strax söder om Fruängen och är ett ännu delvis oexploaterat område.

– Vi är mycket glada för att Nordfeldt har utsetts till ankarbyggherre som kommer utveckla området tillsammans med Stockholm stad. Vi ska ta till vara på platsens speciella förutsättningar genom att förstärka områdets karaktär och gröna värden, säger John Lindell, vd på Nordfeldt.

Exploateringskontoret anser att Nordfeldt, som en av två byggaktörer, har det bästa förslaget vad gäller såväl det arkitektoniska som det stadsmässiga utvecklingsmöjligheterna.

– Här kommer vi erbjuda vårt koncept Hyggebo där vi blandar boendeformer, som trivsellägenheter för 70+ och lägenheter för ungdomar upp till 26 år, för att skapa en social och trivsam granngemenskap, avslutar John Lindell.