Byggstart för 34 hyresrätter på Töresjövägen i Tyresö

Första spadtaget (från vänster) Marie Åkesdotter, Ordförande i Tyresö Bostäder, Anita Mattsson, Kommunstyrelsens ordförande, Henrik Löfvenborg, Produktionschef NCC, Maria Frantzén, VD på Tyresö Bostäder. Bild: TYBO

Första spadtaget som markerar byggstarten för de nya hyresrätterna är taget av representanter från Tyresö Bostäder, Tyresö Kommun och NCC fanns på plats och berättade mer om nybyggnationen och målet att i detta projekt välja hållbart material, minimera klimatpåverkan och att i möjligaste mån bevara utemiljön som har naturkaraktär.

"Efterfrågan på hyresrätter är fortsatt mycket stor och vi är glada över att snart kunna erbjuda fler lägenheter med närhet till både city och naturen. Vi har gjort en resa inom hållbar­hetsområdet det senaste året och arbetar för att skapa långsiktigt hållbara bostäder. I denna nyproduktion bygger vi med både människor och miljö i fokus. Vi anpassar huset efter naturen och använder energisnåla vitvaror, laddstolpar, hållbara material, resurseffektiv husproduk­tion och ansvarstagande leverantörer. Det är alla viktiga delar som bidrar till att skapa förutsättningar för ett klimatsmart boende, vilket jag hoppas att våra nya hyresgäster ska känna när de flyttar in nästa sommar", säger Maria Frantzén, VD på Tyresö Bostäder. 

Tyresö Bostäder bygger ett nytt bostadsområde på Töresjövägen 46 - 50 i Tyresö. I det nya området planeras hyreslägenheter, parkeringsplatser, odlingslådor och cykelförråd.

"På Töresjövägen bygger Tyresö Bostäder med både social och ekologisk hållbarhet i fokus. Klimatsmarta bostäder till rimliga hyror är attraktivt för många. Här kan vi också ge unga chansen till ett bra första eget boende, vilket är glädjande utifrån det stora behovet vi ser. Med statligt investeringsstöd och så kallade typhus håller vi nere kostnaderna och hyresnivåerna. Kanske kan vi än en gång få till länets lägsta hyror i nyproduktion, det vore fint", säger Marie Åkesdotter, ordförande i Tyresö Bostäder.

”Bara genom att bygga fler bostäder kan vi hjälpa unga att få ett eget hem. De här hyresrätterna är en viktig del i detta, då produktionskostnaderna hålls nere och vi får statligt investeringsstöd. Det leder till jämförelsevis låga hyror, vilket är väldigt positivt", säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Detaljplanen vann laga kraft 2017 och nu i juni startar projektet. Entreprenaden görs i form av totalentreprenad av NCC.