Vårbergstoppen finalist i Årets Stockholmsbyggnad 2021

På nittio meters höjd har Vårberg fått en ny stadspark med utsiktsplatser för bland annat fågelskådning, lekplatser och nya entréer. Foto: Lennart Johansson

Stockholms stads tävling Årets Stockholmsbyggnad anordnas i år för tolfte gången. Tio finalister har valts av en jury som utgått från projektens arkitektur, hållbarhet, innovation och betydelse för Stockholm, en av dessa finalister är Vårbergstoppen. 

Den nittio meter höga Vårbergstoppen byggdes under 1960- och 70-talen upp av schaktmassor från tunnelbanebygget. Dåvarande stadsträdgårdsmästaren Holger Blom gav det konstgjorda berget dess u-formade gestalt och kullen var redan från början avsedd att användas för rekreation.

 

bild
Foto: Lennart Johansson

 

Men brister och problem gjorde platsen allt mindre använd, och avsikten med den omvandling som nu genomförts är att gjuta nytt liv i toppen. Förnyelsearbetet har föregåtts av en omsorgsfull analys av förutsättningarna, vilket förhoppningsvis kommer att ge god avkastning på de koncentrerade insatserna.

Till dessa hör bland annat utsiktsplatser för fågelskådning, en sinnligt utformad lekplats och nya entréer.

 

bild
Foto: Lennart Johansson

 

Juryns kommentar

En ny stadspark i Stockholms ytterstad som bidrar till att höja värdet av denna landskapsarkitektur, både funktionellt och kulturellt. Den erbjuder rofylldhet, utblickar och samvaro och är anpassad till den branta terrängen. Det är ett inspirerande projekt som lockar till lek, rörelse och kontemplation för både barn och vuxna. De gedigna materialen associerar till både miljonprogrammets robusta arkitektur och till samtida nytänkande.

 

bild
Bild: Solveig Edlund