Förskolan Anna finalist i Årets Stockholmsbyggnad 2021

En över ett hundra år gammal förrådsbyggnad har omvandlats till en förskola. Foto: Lennart Johansson

En av gasverkets förrådsbyggnader, byggd 1909, har gjorts om till en förskola. Huset har kompletterats på baksidan med en ny entré som också länkar samman den med Hjorthagshallen intill.

Länkbyggnadens gestaltning följer hallen vilket ger ett distinkt, men balanserat, möte mellan det gamla och det nya huset. Den främsta kvaliteten ligger dock i att förrådsbyggnaden tagits i anspråk för en publik funktion.

 

bild
Foto: Vectura fastigheter

 

Årets Stockholmsbyggnad är en arkitekturtävling grundad 2010 av Stockholms stad. En jury utsedd av Stockholms stad väljer ut ett antal nomineringar från allmänheten bland föregående års nybyggnader och nya parkanläggningar i staden. Juryn utgår i sin bedömning från byggnadernas arkitektur, hållbarhet, innovation och betydelse för Stockholm. Därefter koras vinnaren i en omröstning där allmänheten kan rösta på de utvalda finalisterna.

 

bild
Foto: Vectura fastigheter

Juryns kommentar

Varsam upprustning av en kulturhistoriskt värdefull byggnad som tillsammans med en samtida tegelbyggnad bildar en genomtänkt komposition, väl anpassad till Gasverkets tegelarkitektur. Tillsammans med den intilliggande skolan och idrottshallen bildar förskolan en liten gårdsbildning. Ett charmigt och lättgillat projekt.

 

bild
Foto: Vectura fastigheter

 

bild
Foto: Lennart Johansson