Förbifart Stockholm får brandskydd i tunnlarna Alvenius levererar rörsystemen

En milstolpe vid Kungens Kurva var när man nådde ett genomslag på sträckan mellan Sätra och Skärholmen. Foto: Trafikverket/Mikael Ullén

Förbifart Stockholm kommer att till stor del bestå av tunnlar, bland annat under Mälaren. Säkerhet, inte minst brandsäkerhet står högt på agendan. AB Alvenius Industrier har valts som leverantör av rörlösningarna till brandbekämpningssystemet. Ett rekordstort åtagande för Eskilstunaföretaget som Levererat samma typ av system till såväl Götatunneln i Göteborg som Norra Länken i Stockholm.

År 2030 planeras Förbifart Stockholm öppna för trafik. Trafikleden blir 21 km lång varav hela 17 km kommer att utgöras av tunnlar. Av säkerhetsskäl ska samtliga tunnlar förses med brandbekämpningssystem (BBS) kopplade till de kommunala vattenlednings-näten. Konceptet, som redan finns i drift i Götatunneln i Göteborg och Norra Länken i Stockholm, togs ursprungligen fram av Trafikverket och Brandskyddslaget. AB Alvenius Industrier levererade rörsystemen till dessa projekt och nu har turen kommit till Förbifart Stockholm.

 

bild

– Under 2020 fick vi beställningar på rörsystem till de drygt fyrahundra evakueringsgångarna. Den nya ordern är den enskilt största i sammanhanget, och avser trafiktunneln i hela dess sträckning. För Alvenius innebär det totalt sett ett rekordåtagande som sträcker sig ända fram till 2029. Uppskattningsvis kommer vi att leverera totalt 65 km rör till projektets olika etapper, säger Kenneth Färm, Area Sales Manager Large Projects på Alvenius i Eskilstuna.

Det ställs extremt höga krav på rören i ett BBS-system vad gäller korrosionsskydd, livslängd och pålitlighet. Alvenius är i princip ensamma om att kunna möta Trafikverkets krav och rörsystemet inbegriper även rördelar såsom kopplingar, böjar, t-rör m.m. Rören erbjuder en unik kombination av egenskaper som bidrar till låg energiförbrukning och minimalt flödesmotstånd. Hemligheten ligger i konstruktionen: Tunna och starka stålrör som ytbeläggs med hermetiskt tillslutande termoplast. Rörsystemet är dessutom självdränerande och upp till 40% lättare än traditionella lösningar. Den lätta vikten bidrar bland annat till hållbara transporter och mer ergonomisk hantering för montörerna på plats. Lösningen är helsvensk – Alvenius utvecklar och tillverkar sina rör vid anläggningen i Eskilstuna. Stålet är 100 procent återvinningsbart och produceras av SSAB i Borlänge medan Victaulic tillverkar de speciella kopplingarna.

– Vi är otroligt stolta över förtroendet. Säker och hållbar utbyggnad av infrastruktur kräver innovativa lösningar och våra rörsystem för brandskydd väcker stort intresse både i Sverige och utomlands. Det lovar gott för framtiden, avslutar Kenneth Färm.