Under 2020 växte husbyggnadsinvesteringarna

Husbyggnadsinvesteringarna växte under 2020, bild: Navet

Varje kvartal presenterar NAVET Analytics statistik över påbörjade husbyggnadsinvesteringar i sin konjunkturrapport och nu har det blivit dags att summera helåret 2020. Enligt analytikerna uppgick de totala byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler till drygt 252 miljarder kronor.

Om man jämför investeringsvolymen med 2019 års volym innebar utfallet en ökning med ca 4 procent, beräknat i påbörjade investeringar. Den nedåtgående trend som har varit sedan toppen 2016 är således nu bruten.

Husbyggnadsvolymen utvecklades i linje med vår prognos säger Magnus Klein, som är ansvarig för NAVET Analytics konjunkturbevakning. Emellertid blev utfallet något mer positivt än vad vi såg i korten. Det var särskilt ombyggnadsinvesteringarna på lokalsidan som överraskade uppåt, medan exempelvis den befarade nedgången inom nybyggnad av kontor- och handelslokaler blev en realitet, avslutar Magnus Klein. NAVET Analytics presenterar konjunkturrapporten i sin helhet i slutet av mars.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg