Kontinuerligt kvalitetsarbete stärker installationsbranschens renommé

GVK lägger mycket resurser på att följa upp auktoriserade företag. Foto: Konradssons Kakel

För GVK - Svensk Våtrumskontroll är ett kontinuerligt och konsekvent kvalitetsarbete en viktig grundsten för hela verksamheten. Kontroll och uppföljning av auktoriserade företag säkerställer att tätskiktsarbetena i våtrum utförs av medarbetare med rätt förutsättningar, rätt material och rätt kompetens.

Text: Annika Wihlborg

–Vi lägger mycket resurser på kontroll och uppföljning av våra auktoriserade företag. Vi har lokala kontrollanter runtom i hela landet, de gör stickprov för att säkerställa att gällande regelverk efterlevs, att personalen som utför arbetet har rätt kompetens och mycket annat. Resultatet av de stickprovskontroller som genomförs tar vi med oss när det är dags att revidera våra branschregler, säger Johan Aspelin, vd på GVK.

 

bild
Johan Aspelin, vd på GVK. Foto: Marie Holhammar

 

Kvalitetsapp underlättar för såväl beställare som leverantör

Kontrollerna är också ett sätt att förebygga svartjobb och minska andelen oseriösa aktörer i branschen. Utöver kvaliteten på det utförda jobbet säkerställer GVK:s kontrollanter även att det finns en följsamhet till auktorisationen, att medarbetarna kan legitimera sig via ID06, har yrkesbevis och genomgår fortbildning minst var femte år.

En avgörande del av GVK:s löpande kvalitetsarbete och en bärande del i medlemsföretagens eget kvalitetsarbete är GVK Kvalitetsapp. Via appen kan medarbetare som arbetar med installation och montage av tätskikt i våtrum bland annat fylla i en avvikelsekontroll innan de påbörjar tätskiktsarbetena. De kan även fylla i en egenkontroll samt utfärda ett våtrumsintyg efter slutförd våtrumsinstallation. Att använda appen är frivillig för GVKanslutna företag och underlaget rapporteras in till GVK.

Fler auktoriserade företag

En positiv utveckling på senare tid är, enligt Johan Aspelin, att antalet auktoriserade GVK-företag fortsätter att öka. Det tyder i sin tur på att auktorisationen är ett kvalitetssystem med ett ökande marknadsvärde för byggherrar.

Coronapandemin har drabbat hela samhället, självklart har även företag som utför våtrumsinstallationer drabbats. Samtidigt betonar Johan Aspelin att arkitekter är de som drabbas först i kedjan när investeringarna i nybyggnation minskar. Många installationsföretag har därför inte känt av nedgången så mycket än.

–Däremot känner vi förstås en viss oro inför framtiden och hur investeringsviljan ser ut under 2021. Den statistik vi hittills sett visar att materialförsäljningen minskat med två procent, men vi ser inga tendenser till kraftiga minskningar i orderingång för branschens företag, säger Johan Aspelin.