Nedgång i antalet beviljade bygglov

Motstridiga signaler för bostadsbyggandet 2020, bild: Navet

En jämförelse mellan årets första åtta månader och samma period 2019 visar en nedgång i antalet beviljade bygglov för småhus och flerbostadshus, totalt med drygt 5 procent enligt NAVET Analytics månadsindikatorer.

Utvecklingen kan jämföras med den senaste statistiken från SCB över påbörjade lägenheter i småhus och flerbostadshus, som visar en årstakt på +5 procent i år jämfört med 2019. NAVET Analytics prognos för den samlade volymen påbörjade lägenheter visar en marginell ökning med 1-2 procent i år jämfört med 2019.

Källa: NAVET Analytics