NREP ska genomföra återbruksprojekt i Skärgårdsskogen, Skarpnäck

NREPs prisvinnande bostadsprojekt Resource Rows i KöpenhamnFoto: NREP

NREP har tagit hem en marknadsanvisningstävling i Skarpnäck med vinnarbidraget ”Idéfabriken” – ett spjutspetsprojekt inom hållbarhet med fokus på återbruk och att stärka områdets lokala identitet. Projektet omfattar drygt hundra bostäder samt en förskola, och innebär att NREP fortsätter sin tillväxt med innovativ bostadsutveckling i Stockholmsregionen.

Sedan starten har NREP haft fokus på att skapa nytänkande och hållbara fastighetslösningar. Bland annat har NREP i samarbete med arkitektkontoret Lendager Group utvecklat de unika och prisvinnande bostadsprojekten The Resource Rows och Upcycle Studios i Köpenhamn, världens mest omfattande cirkulära byggnader utvecklade på marknadsvillkor. Nu ska NREP genomföra återbruksprojekt i Skärgårdsskogen, Skarpnäck, tillsammans med Lendager Group och Tengbom. Tengbom bidrar med kompetens och erfarenhet av bostadsutveckling i Sverige och Lendager Group med kunskap om det cirkulära och metoder för materialhantering.

 

bild
Området i Skarpnäck där NREP nu ska utveckla ”Idéfabriken”. Foto: NREP

 

I projektet ”Idéfabriken” är återbruksaspekten central och NREP avsätter extra medel för återbruk av material byggprodukter och byggdelar, utöver resterande långsiktiga hållbarhetssatsningar. Inom kort kommer en process för inventering av material att initieras - det kan vara spillvirke, tegel, betong, glas eller annat material som återbrukas eller återvinns.

 

bild
Skiss av projektet ”Idéfabriken” Bild: NREP

 

Bostadsprojektet ska bidra till att ytterligare stärka gemenskapen och Skarpnäcks lokala identitet med hjälp av en öppen ”hej-hej-kultur” med bidrag som stadsvardagsrum och skogsträdgård. Projektet syftar även till att verka för en hållbar livsstil för de som flyttar hit och omfattar drygt hundra bostäder, förskola och verksamhetslokal som kan användas för arbete, läxläsning och fritidsaktiviteter – allt i syfte att bidra till att förstärka den lokala stadskulturen.

Som ett led i NREP:s hållbarhetsarbete planeras även tak med multifunktion för både socialt umgänge och miljömässiga aspekter så som gröna ytor och solpaneler.