Sehlhall och Jensen vinner markanvisningstävling i Norrtälje

Illustration av den nya förskolan som ska byggas i Vigelsjö. Arkitekt: Scott Rasmusson Källander (SR-K).

Markanvisningstävling för en ny förskola i Vigelsjö-området är avgjord, och vinnare är Selhall Fastigheter och Jensen förskola.

Under sommaren gick Norrtälje kommun ut med en markanvisningstävling för uppförande av en fristående förskola i privat regi. Ett stort antal anbud kom in och tävlingen avgjordes i två steg. Efter ett gediget arbete av kommunens bedömningsgrupp står Sehlhall Fastigheter och Jensen förskola som vinnare med sitt bidrag Backe upp & backe ner.

– Det är mycket bra att vi nu tagit ytterligare ett steg mot att få en ny förskola centralt i Norrtälje stad. Dessutom är arkitekturen i förslaget både spännande och lockande och jag tror den kommer passa väldigt bra in på platsen, säger Robert Beronius (L), ordförande i Barn- och skolnämnden.

Sehlhall Fastigheter och Jensen förskolor har tagit fram en modern gestaltningsidé med volymer, ytor och funktioner som känns både klassisk och nytänkande. Kommunens bedömningsgrupp anser att deras förslag Backe upp & backe ner kommer bli ett nytt spännande koncept i Norrtälje stad och framför allt ge förskolebarnen och pedagogerna en bra arbetsmiljö.

– Man kan se att mycket omsorg har lagts ned i tävlingsbidragen och det har varit väldigt roligt att analysera de fyra förslagen tillsammans med mina kolleger i vår bedömningsgrupp. Alla bidrag har något intressant och spännande i sin gestaltning, men vi var alla eniga i att det vinnande bidraget var det bästa, säger kommunens stadsarkitekt Charlotte Köhler.

Bedömningsgruppens motivering
”Med en inbjudande arkitektur som visar hur lärande och lekfullhet kan utnyttjas på bästa sätt för att rusta barnen för framtiden utses Sehlhall Fastigheters och Jensen förskolors bidrag Backe upp & backe ner till det vinnande förslaget. Den samlade bedömningen är att förslaget med dess form, funktion och genomförbarhet var avgörande i utvärderingen. ”

– Vi är stolta över att bli utvalda som utvecklare och förvaltare av Norrtäljes nya förskola. Tillsammans med Jensen förskola och med våra arkitekter har vi lyckats skapa en tilltalande arkitektur som är designad för lärande och lek. Vi är särskilt nöjda över hur Norrtälje kommun valt att utforma denna markanvisning, som skötts med hög professionalitet genom tydlig kommunikation och ett väl genomarbetat förfrågningsunderlag. Att utvärdera anbuden i två steg är sunt för marknaden och skapar ökat intresse bland oss exploatörer, säger Anton Bergkvist, affärsområdesansvarig, Sehlhall Fastigheter.

Den nya förskolan beräknas stå klar under 2022. Kommunens mål är att vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Kommunens förväntan är att det etableras en skolverksamhet i pedagogisk framkant som ska bidra till Kommunens ambitionsnivå om att vara en av Sveriges bästa skolkommuner år 2030.