Sveafastigheter tilldelas en markanvisning för 118 seniorbostäder i Stureby

Erik Slottner, Stockholms stads äldreborgarråd.

Idag har Stockholms stad beslutat om att upplåta mark för 118 seniorlägenheter i hyresrättsform i Stureby.  Vi blir fler som lever längre, därför är det viktigt att det byggs nya trygga och anpassade boenden för äldre, säger Stockholms stads äldreborgarråd Erik Slottner (KD).

Seniorbostäder definieras som bostäder avsedda för personer som är 65 år eller äldre. På boendena ska det finnas möjlighet till social gemenskap och i vissa fall aktivitetscenter. Idag finns drygt 5000 seniorbostäder i Stockholms stad.

– Stadens målsättning är att bygga ytterligare 2400-2800 seniorlägenheter fram till 2040, och utav dessa ska minst 1000 komma från privata aktörer. Seniorboenden är en trygg och anpassad boendeform för äldre som inte kräver biståndsbedömning, och som vi behöver se mer av i Stockholm, säger Erik Slottner.

Det är Sveafastigheter AB som idag tilldelas en markanvisning för 118 seniorbostäder mellan Sågverksgatan och Bastuhagsvägen. Bostäderna kommer vara i hyresrättsform.

– Detta beslut är ett viktigt steg för att nå stadens målsättningar om antalet markanvisade seniorlägenheter. Att målen nås är avgörande för att möta det kraftigt ökade antalet äldre i befolkningen de kommande två decennierna, avslutar Erik Slottner.