Första spadtag för Salems kommuns nya skola

Elever från Parkskolan tog första spadtaget för Fågelsångens skola. Med på bilden är även Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén samt Katarina Swedin, chef för Barn- och ungdomsförvaltningen. Foto: Salems kommun

Nyligen samlades elever från Parkskolan för att ta ett första spadtag för Salems kommuns nya skola. Skolan som fått namnet Fågelsångens skola byggs för 500 elever från förskoleklass till nian samt särskola, med tillhörande skolgård och idrottshall. Fågelsångens skola beräknas vara redo att välkomna sina första elever höstterminen 2023.

– Det är trevligt att bygget är igång. Skolan blir den största investeringen i kommunens historia, förutom bostadsprojektet Salemstaden på 1960- och 70-talen, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande.

– Salems kommun växer och fler och fler barnfamiljer bosätter sig här, därför är vi väldigt glada att 2023 kunna erbjuda en modern och nybyggd skola och idrottshall med gott om utrymme för både glädje och lärande, säger Katarina Sweding, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

I skolan kommer det att finnas ett komplett skolkök och en matsal mitt i byggnaden, med full takhöjd ända upp till yttertaket. Våningsplanen är runda, men uppdelade i halvcirklar, mellan varje halvcirkel finns det även en höjdskillnad. Här finns ljusa anpassade utrymmen för bland annat slöjd, musik, naturvetenskapliga ämnen och hemkunskap. Idrottshallen kommer även ha solpaneler för att bidra till kommunens energimål om förnybar energi.