Sthlm 04 följer Hammarby Sjöstads böljande form

Fasaden har fått olika uttryck, från mörk sockel med sträv yta i botten till kontorsvåningarna med stora glaspartier som skapar generöst ljusinsläpp. Foto: Olof Philipson

Sthlm New Creative Business Spaces är distriktet som smälter samman inner - staden med Hammarby Sjöstad och skapar plats för innovativa företag. Sju byggnader växer fram i Sjöstadens västra del och Sthlm 04 är det senaste tillskottet.

Text: Hanna Engström

Kontorsbyggnaden Sthlm 04 är utformad som en landscraper, en liggande byggnad som följer markens STHLM 04 former, och står därmed i stark kontrast till sin systerbyggnad Sthlm 01 som reser sig mot höjden.

 

bild
Ett nytt grepp är de ingjutna glaspuckarna som skapar ett lekfullt inslag och reflekterar ljuset. Fotograf: Olof Philipson

 

Veckad huskropp och tydliga entréer

Sthlm 04 är byggd utmed Hammarbybacken och den veckade huskroppen och åtta våningar höga kontorshuset har tydliga entréer med gröna öar vid varje entré. Man har utnyttjat de naturliga nivåskillnaderna i terrängen och skapat ett garage i souterräng. Byggnaden har plats för flexibla arbetsplatser.

samt restaurang och lobbyn fungerar som en dynamisk och kreativ mötesplats.

– Vi har strävat efter att skapa pauseringar för att det inte ska bli monotont. Generösa och tydligt markerade entréer är ett sätt att uppnå det, förklarar Olof Philipson, arkitekt på Gatun Arkitekter.

 

bild
Jesper Nyréns ”Point of view” ett gigantisk konstverk applicerat på stålplåt pryder nu fasaden på Sthlm 04. Fotograf: Henrik Berglund. 

 

Fyra delar i stark kontrast

Byggnaden gestaltas i fyra delar. Sockeln med garage och teknik är robust, mörk och med glimrande fönster. Entréplanet å andra sidan är luftigt och lätt med generös takhöjd och fint ljusgenomsläpp. Träpaneler, armaturer och balustrader karak - täriserar interiören och skapar en varm och ombonad känsla.

Fasaden av betong har ett lekfullt inslag med in - gjutna glaspuckar där ljuset reflekteras och skapar ett spel mellan ljus och skugga. Överst i byggnaden finns takvåningen med vidsträckt utsikt och tillgång till de gröna terrasserna som varierar efter säsong.

 

bild
Takvåningen erbjuder en vidsträckt utsikt och tillgång till gröna terrasser som varierar efter säsong. Bild: Walk the Room

 

Skiftande materialitet

Olof Philipson berättar att man har testat och utvecklat betongens materialitet. Sockeln på garagevåningen är matrisgjuten i målad betong, massiv men med visst ljusinsläpp. På kontorsplanen är betongen genomfärgad och vitpigmenterad med inslag av svarta fält och ingjutna glaspuckar.

Positiv respons Byggnaden är nu i stort sett klar och man planterar för att skapa grönområden.

– Vi har redan fått positiv respons från förbipasserande, berättar Olof Philipson. Även de blivande hyresgästerna är nöjda, inte minst över utsikten mot Södermalm och den gröna Skansbacken.

 

bild