Första spadtaget för Aspbackens förskola och Tingvallaskolan i Märsta

Så här kommer det att se ut när Tingvallaskolan och Aspbackens förskola är färdigbyggda sensommaren 2022. Bild: Sigtuna Kommun

Nu börjar arbetet med de nya byggnaderna för Aspbackens förskola och Tingvallaskolan i Märsta. Inflyttning är planerad till höstterminen 2022.

Trygghet. Säkerhet. Stimulerande miljö. Lek och lärande.
Det är utifrån de direktiven som nya Tingvallaskolan och Aspbackens förskola nu börjar att byggas och nyligen togs det första symboliska spadtaget.

Skolområdet kommer även att rymma en idrottshall som, liksom matsalen, ska kunna nyttjas även utanför skoltid och för ändamål som inte behöver ha med skolan att göra.

Byggnaderna ska placeras längs Tingvallagatan i Märsta, med gården vänd in mot området. Huset blir som en bullerskärm, gården blir bilfri och överblickas av omgivande bostäder.

Sigtuna kommuns projektledare Ann Lundsten berättar mer:
- Sigtuna kommuns målsättning är att uppföra en förskola och skola som alla trivs i, såväl barn som personal, och som stimulerar och uppmuntrar till lek och lärande för alla som vistas i lokalerna. Det är många olika aspekter som ska uppfyllas, allt ifrån arkitektonisk utformning till tekniska lösningar och olika regelverk. Inför höstterminen 2022 ska vi kunna erbjuda fina och ändamålsenliga lokaler, bra inomhusklimat och en spännande gård där vi hoppas att mycket lek och skratt kommer att ske.