Böljande balkonger ger villakänsla i flerfamiljshus

En omgivande miljö som bjuder in till umgänge har man eftersträvat i projektet.
De stora böljande balkongerna ger husen en stark identitet.

Text: Mari-Louise Paulson

Foto: John Hardwick

Hässelby villastad är Stockholms västligaste förort med anor som sträcker sig långt bak i tiden. Här har Hökerum byggt 109 yteffektiva lägenheter, i storleken 32 till 114 kvadratmeter fördelat på tre huskroppar ritat av Kirsh och Dereka Arkitekter. Kontoret blev med projektet utvald finalist till Wan Awards i London, kategori Future projects 2018. I oktober 2019 vann det en utmärkelse i München på Iconic Awards 2019 i kategorin concept.

I Hässelby villastad finns flera grönområden, koloniträdgårdar och badplatser vid Mälaren. En idyll med andra ord. Stadsdelen har framför allt bebyggts med småhus men under 80-talet byggdes också flerbostadshus. Det är ett sådant, Lillys Kvarter, som nu Hökerum bygg utvecklat på en tidigare tom tomt.

Flerfamiljshus mitt i ett villakvarter
Byggherre är Hökerum bygg och för arkitektur och gestaltningen står Kirsh och Dereka. Brf Lilly eller Kärrliljan som är dess arbetsnamn, består av tre huskroppar om fyra våningar med träklädda fasader och "böljande" balkonger med halvtransparanta räcken.

Husen ligger mitt i ett villakvarter så vi kände att vi behövde ha någon koppling till villaarkitekturen, säger en av arkitekterna – John Kirsh och fortsätter:

– Vi ville klä huset med träpanel som ger en varm känsla och som bidrar till attraktiva balkongmiljöer. Samtidigt ville vi göra ett kvarter som upplevs öppet och inbjudande, därför har vi balkonger som löper längst fasaderna. Något som bidrar till interaktion mellan huset och människorna på utsidan.

Balkonger som också löser byggtekniska problem
Ska man göra träpanel kostar det pengar i form av brandskydd. Så även där blev balkonger runtom huset en lösning eftersom dessa skyddar mot brand. Men balkongerna har också en rad andra fördelar.

– Vi valde stora djupa balkonger där den böljande formen har olika djup längst fasaden. Något som ger mer ljus på vissa delar och mindre på andra. En annan fördel med balkonger längst hela fasaden är att man kan gå utanför sin bostad och in i ett annat rum. Att kunna röra sig längst sin bostad ger en känsla av en större lägenhet. Fönster ända ner till golvet är också trevligt och där blir balkongen ett extra filter mellan det privata boende och världen utanför, säger arkitekten.

Arkitektur för umgänge – går det?
I projektet har man jobbat för att lägenheterna ska tilltala så många som möjligt, allt från unga till familjer och äldre som vill bo mer bekvämt på ålderns höst. De har också haft en strävan att skapa ett kvarter som inbjuder till umgänge. John Kirsh säger att de har vänt "ut och in" på huset för att de boende ska kunna leva utanför fasaden, vistas på balkongen, synas och se sina grannar.

– Ju mer man syns desto lättare är det att ta kontakt med andra. Stora fönster och balkonger är ett bra recept på det.

Gården som ligger mellan huset är stor nog för att rymma olika aktiviteter, även om man inte kan ha jättestora träd, där på grund av ett underliggande garage, så kan den ändå vara grön och inbjudande.

– En inkluderande och trevlig gård som man vill använda är otroligt viktigt. Det lärde vi oss när vi bodde i ett hus med en jättefin gård dit folk från andra fastigheter kom för att hänga. Människor dras till vissa grejer och det gäller att fånga in dem, säger John Kirsh.

Medvetenhetens arkitektur

Kirsh och Dereka jobbar också med en "Medvetenhet kring social-, ekonomisk- och energimässig hållbarhet". Där den sociala medvetenheten handlar om miljön och om att vara synlig. Den ekonomiska hänger i hop med programmet där de har skapat yteffektiva lägenheter och en enkelhet i projektet som gör att priset blir rimligt. Gällande det miljömässiga har de arbetat med sådant som en låg energiförbrukning, material som är långsiktigt hållbara så som trä, och material som inte behöver underhåll. Något som de och beställaren Hökerum bygg varit överens om.

– Vi har en bra erfarenhet av Hökerum bygg. De är glada i att lösa problem och inte rädda för utmaningar. Det är otroligt viktigt att ha en beställare som går att resonera med annars försvinner kreativiteten. Att de bygger i egen regi för försäljning och har en hel organisation med mycket erfarenhet och kunskap är också väldigt positivt, säger John Kirsh.