Staden rustar upp och bygger ut Liljevalchs

Bild: Wingårdh Arkitekter AB
Ännu inte osynlig; svårt att tro nu men så småningom blir detta en osynligt dörr. Efter gjutningen kommer den att smälta in i fasaden och på så sätt bli osynlig trots att den väger ca 9 ton. Ett design och ingenjörsmässigt prestigeprojekt från HIAK.

Liljevalchs konsthall på Djurgården i Stockholm upprustas sedan flera år i tre steg: renovering av originalbyggnaden, nybyggnation av en konsthall på den tidigare parkeringsplatsen samt totalrenovering av restaurang Blå Porten i samma kvarter.

 

Text: Annika Silver

Tillbyggnaden är signerad arkitekten Gert Wingårdh och konstnären Ingegerd Råman. De har fått uppdraget genom att vinna en arkitekttävling.

Kulturhistoriska värden

Liljevalchs är redan idag en byggnad av absolut högsta klass. Renoveringen och utvecklingen av den befintliga konsthallen kommer att ske ytterst varsamt med respekt för de kulturhistoriska värdena. Man tillvaratar och utvecklar den befintliga byggnadens kvaliteter. Som stöd i arbetet finns ett vårdprogram. Tillbyggnaden är tänkt att hålla samma höga arkitektoniska kvalitet som den nuvarande byggnaden. 

Komplexa konstruktioner

Byggnaden består av hela betongkonstruktioner utan synliga installationer. Dessa måste därför göras på plats i gjutformen redan från början – det går inte att ändra efteråt. Och hela betongväggen från golvplattan till nocken gjuts i en enda stor gjutform, vilket ställer stora krav på säkerheten.

Liljevalchs ska bli en bättre fungerande konsthall

Den nya tillbyggnaden kommer att skapa bättre förutsättningar för nuvarande utställningsverksamhet och bidra till att förstärka Djurgården som ett av Sveriges främsta besöksmål. Tack vare tillbyggnaden slipper Liljevalchs stänga under omhängningsperioder och antalet utställningar per år kan fördubblas. Möjligheten att låna in konst för utställningar förbättras också eftersom säkerheten ökar.

 

Nya Liljevalchs beräknas öppna under 2021.