Sergelhuset – historisk kvartersförvandling i hjärtat av Stockholm

S-Huset sett från Sergels torg. Foto: Marge Arkitekter
Matrisgjutning av Paviljongens fasad. Foto: Marge Arkitekter
Sergelhuset sett från Sergels torg. Illustration: Marge Arkitekter
Keramik i H-Husets fasad. Foto: Marge Arkitekter
Mock-up av H-Husets fasad. Foto: Marge Arkitekter

Mitt i Stockholm City med öppet läge mot Sveavägen och Sergels torg byggs nu det nya Sergelhuset. Projektet är en del i Vasakronans enorma stadsutvecklingsprojekt som går under namnet Sergelstaden.

 

Det var redan år 1960 som Kvarteret Hästskon 12 byggdes, i samband med Norrmalmsregleringen och utvecklingen av Sergels torg, för Skandinaviska Enskilda Banken. Sommaren 2017 – cirka 50 år senare – flyttade banken ut och möjliggjorde då tillfälle att modernisera och anpassa fastigheten vilket öppnade upp för att utveckla ett nytt nav av kontor och mötesplatser, i hjärtat av Stockholm.

 

– Vasakronan och Stockholms stad ville ta tillvara på det fantastiska läget mitt i Stockholms stadskärna. Utgångspunkten var att förändra sättet att använda platsen för att skapa ett mer aktivt och levande city. Målet har varit att skapa rätt förutsättningar för de möten och folkliv som förväntas finnas i en modern stadskärna. Vår grundvision har genomgående varit att på bästa möjliga sätt vitalisera ett kvarter som redan har ett så centralt läge, säger Pye Aurell Ehrström, arkitekt Marge Arkitekter.

 

Bevarad grundstruktur

Av det gamla Sergelhuset från 60-talet, som bestod av tre delar, S-huset mot Sveavägen, M-huset mot Malmskillnadsgatan och H-huset mot Hamngatan, som var sammanlänkande under mark, har man behållit stommen och trapphus, i övrigt är allting nytt. Huset får en uppdaterad fasad där grundstrukturen behållits. Bland annat är fasadens originalgranit återanvänd, men med ett nytt uttryckt. Projektet har som mål att klassas med högsta miljöcertifieringen – LEED Platinum.a

I det nya kvarteret har en större differentiering efterfrågats. Marge Arkitekter har ansvarat för volymer och det exteriöra helhetskonceptet samt arbetet med S och H-husets fasader samt paviljongen. Arkitektbyrån Equator Stockholm står för gestaltningen av det interiöra arbetet och de tre fasaderna på M-huset

Vi har byggt på både S och M-huset med två till tre våningar och även breddat S-huset både mot Malmskillnadsgatan och Sveavägen. För H-huset, som var ett litet smalt hus, har man behållit grunden, men bygger i stort sett ett nytt hus, förklarar Pye Aurell Ehrström.

Soltrappan och paviljongen

Den tillbyggnaden som gjordes i hörnet Sveavägen och Hamngatan under 90-talet har rivits helt för att ge plats åt en paviljong och en bred trappa, kallad soltrappan, som binder ihop Sveavägen och Malmskillnadsgatan.

– Vi har återskapat möjligheten att röra sig mellan de tre gatunivåer som huset angränsar till, avslutar Pye Aurell Ehrström.