Solna Stadsmiljöpris 2019 vanns av nystartade arkitektkontoret Pörner + Pettersson och HSB

Byggnaden är ett nybyggt flerbostadshus bestående av fyra sammanbyggda huskroppar

med förskola och underbyggd parkeringsanläggning i två våningar, och ligger i korsningen

mellan Arvid Tydéns allé och Tecknarvägen i stadsdelen Ingenting, i närhet till byggnadsminnet

Statens Bakteriologiska Laboratorium.

 

Byggnaden är komponerad med en låg sockel i profilerad betong, en grovputsad högre sockel,

våningar med slät puts samt längst upp en indragen våning, även den i slätputs. Huset ger

en elegant och värdig inramning till den skyddade miljön kring Asplunds byggnadsminne,

säger Torsten Svenonius, byggnadsnämndens ordförande, Solna stad. Byggherre är HSB.

Byggnaden uppfördes av Skanska.

 

Övriga nominerade

Nominerade till Solna stadsmiljöpris 2019 var även Grow Hotel i sydvästra Solna, ritat av

3XN Architects, och flerbostadshusen i kvarteret Jockeyn och Totalisatorn, vid Ulriksdals station,

ritade av Engstrand & Speek.

 

Om stadsmiljöpriset

Solna stadsmiljöpris delas årligen ut av byggnadsnämnden, för en byggnad, anläggning eller

annan åtgärd i Solna som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden. Årets vinnare utsågs

på byggnadsnämndens sammanträde den 13 november 2019.