Razzia mot byggbranschen – allvarliga brister

Fredrik Sandberg/TT: Flera brister upptäcktes på byggarbetsplatser i samband med en myndighetskontroll förra veckan. Arkivbild.

Flera allvarliga brister, i bland annat säkerheten och arbetsvillkor, uppdagades vid med en omfattande myndighetskontroll av flera byggarbetsplatser i förra veckan, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

En fjärdedel av företagen som utförde jobb på arbetsplatserna fick omedelbart förbud på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister. Nästan fyra av tio företag riskerar att få betala sanktionsavgifter och lika många måste åtgärda flera av de upptäckta bristerna. Ett 30-tal personer arbetade illegalt på de undersökta arbetsplatserna, totalt närmare 75 stycken.

Kontrollerna är en del av ett regeringsuppdrag från 2018 för att motverka brott inom arbetslivet. Insatsen omfattar flera myndigheter. Förutom Arbetsmiljöverket deltar bland annat Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket.

Fram till och med augusti i år har totalt 1 210 gemensamma kontroller av arbetsplatser genomförts. Uppdraget med kontrollerna pågår till och med 2020 för att därefter bli en permanent del av myndigheternas arbete.