Industrifakta: Fortsatt uppåt för Finsk byggkonjuktur

Foto: News Öresund.

Den samlade aktiviteten under första halvåret i år indikerar en fortsatt tillväxt för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna i Finland. Fortsätter investeringarna i samma takt under andra halvåret, som hittills i år, kan uppgången nå upp till cirka15 procent.

Detta skulle i så fall innebära det tredje året i rad med stark tillväxt för husbyggnadsinvesteringarna, enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport för de nordiska ländernas ekonomi och byggande.

Statistiken visar att uppgången av investeringarna sker på bred front och berör både bostadssektorn som privata och offentliga lokaler.

Stämningsläget i ekonomin är positivt och inte minst hushållen är på gott humör, menar Jens Linderoth på Industrifakta. Linderoths bedömning är att återhämtningen fortsätter ytterligare ett par år.

Källa: Industrifakta AB