Södermalm utvecklas med nytt torg vid Folkungagatan

Bild: Equator.

Nu prövas möjligheten att uppföra ett nytt kontorshus på Folkungagatan. Vasakronan har nämligen gett Equator Stockholm uppdraget att ta fram en förstudie, programhandling och bygghandling för 22.000 kvadratmeter i kvarteret Nattugglan 14 på Södermalm i Stockholm. 

I en pågående detaljplaneprocess prövas möjligheten att tillföra ett nytt kontorshus, en ny publik plats mellan kontorshuset och den Katolska domkyrkan och nya bostäder på kyrkans fastighet.

Marken för projektet ägs av Vasakronan och Katolska domkyrkoförsamlingen. Förslaget innebär att huset med kyrkans tjänstebostäder rivs, såväl som den del av den nuvarande kontorsbyggnaden som ligger närmast katedralen. Här ska istället skapas en plats för ett helt nytt torg. Kyrkans bostäder ersätts genom att den västra delen av kyrkotillbyggnaden byggs på med tre våningar.

– Det här är en ganska trist del av Södermalm med stängda husfasader m ot gatan. På det här sättet blir det en levande, trevlig och offentlig plats, som en förlängning av Medis, säger stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert(S) till StockholmDirekt.