Finska staten och Lemminkäinen gjorde upp

Lemminkäinen utför asfaltarbete vid Helsingfors flygplats. Foto: Lemminkäinen

Byggbolaget Lemminkäinen och finländska staten har kommit överens om ersättningarna för asfaltkartellen, uppger Lemminkäinen i ett pressmeddelande.

Byggbolaget Lemminkäinen och finländska staten har kommit överens om ersättningarna för asfaltkartellen, uppger Lemminkäinen i ett pressmeddelande.

Parterna har därmed dragit tillbaka sina klagomål till Högsta domstolen och Helsingfors hovrätts dom vinner laga kraft.

Bakgrunden till överenskommelsen är att parterna vill sätta punkt för den långa rättsprocessen och därmed undvika att nya kostnader uppstår.

Hovrätten dömde i höstas de asfaltbolag som varit inblandade i kartellen att betala ersättningar på sammanlagt cirka 35 miljoner euro till de drabbade kommunerna och staten. Lemminkäinens andel av summan är cirka 20 miljoner euro. Staten hade yrkat på ett skadestånd på mer än 56 miljoner euro.

I avtalet tar man inte ställning till om ersättningskraven var befogade eller inte, uppger Lemminkäinen. Trots överenskommelsen med staten och tidigare överenskommelser med flera kommuner är asfalttvisten ändå inte ett helt avslutat kapitel. För Lemminkäinens del återstår fortfarande 13 hovrättsbeslut som bolaget överklagat. Dessutom har ett tjugotal kommuner också överklagat.

Lemminkäinen har specialiserat sig på asfaltbeläggningar, returasfaltsbeläggningar, ytbeläggningar, markstabilisering, grundförstärkning, jetinjektering, vattenisoleringar och fräsningar. Bolaget har fasta anläggningar även i Stockholm, Göteborg, Malmö och i Luleå men kan erbjuda tjänster i hela Sverige.