Caverion tecknar avtal med sjukhus

Foto: Caverion

Caverion och Locum har tecknat avtal för totalt sjutton sjukhus, närsjukhus och vårdcentraler i Södra, Centrala och Norra Stockholm.

Uppdraget omfattar bland andra Landstingshuset, Sollentuna-, St. Eriks-, Rosenslunds-, Maria-, Nacka- och Handens Sjukhus. Avtalet är ett Managed Operationsavtal vilket innebär att Caverion tar ett totalansvar över fastigheternas drift och underhåll. Detta inkluderar tillsyn, skötsel samt dygnet runt beredskap och felavhjälpning men även långsiktiga insatser i form av förbättringar av energieffektiviteten.

- Det är naturligtvis glädjande att en av våra större kunder har valt att utöka ett redan omfattande samarbete. Jag är övertygad om att våra tidigare erfarenheter från bland annat Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ska komma till stor nytta även i det här uppdraget och att vi kommer att fortsätta leverera hög kvalitet till en viktig samhällsaktör, säger Thomas Lundin, vd Caverion Sverige i ett pressmeddelande.

Avtalet omfattar även ansvar för fastigheternas brandskydd, elsäkerhet och medicinska gaser. Detta i kombination med sjukhusmiljöernas komplexitet ställde höga krav på tillgång till specialistkompetenser som fastighetsingenjörer, energiingenjörer samt koordinering och projektledning.

Den totala golvytan beräknas till cirka 260 000 kvadratmeter och avtalet sträcker sig över fem år från den första juni 2016 med en option på ytterligare tre år. Värdet beräknas till minst 100 miljoner kronor under de första fem åren.