​Caverion och Sollentuna i tecknat avtal

Foto: Caverion

Caverion och Sollentuna kommun har tecknat avtal om tillsyn, skötsel, drift och avhjälpande underhåll på ett sjuttiotal offentliga byggnader i kommunen. Avtalet omfattar exempelvis skolor, daghem och idrottshallar men även kulturminnesskyddade byggnader som Edsbergs Slott.

Avtalet sträcker sig över fyra år med start den 1 oktober 2016 och med option på förlängning i ytterligare två+två år. Den totala bruttogolvytan beräknas till cirka 170 000 kvadratmeter och värdet beräknas till cirka 57 miljoner kronor de första fyra åren.