Kontorsfastigheten Nova blir nästa etapp i byggnationen av en kvartersstad i Järva Krog

Nova blir ett innovativt fastighetskomplex med drygt 10 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och kommer att hållbarhetscertifieras enligt BREEAM nivå Excellent. Illustration: Equator Stockholm

Hösten 2021 tog NCC första spadtaget till fastighetsutvecklingsprojektet Nova, som omfattar cirka 13 000 kvadratmeter kontor, service och handel i Järva Krog i Stockholm. Projektet är en vidareutveckling av NCC:s utveckling av en kvartersstad i Järva Krog, där man vill skapa en trygg och grönskande kvartersstad med goda kommunikationsmöjligheter.

Text: Annika Wihlborg

NCC storsatsar långsiktigt i Järva Krog med flera storskaliga fastighetsprojekt som tillsammans ska utgöra en attraktiv kvartersstad där människor kan arbeta, träna, göra ärenden och sammantaget uppnå en genomgående hög livskvalitet. Projektet Nova får en uthyrningsbar yta på drygt 10 000 kvadratmeter. Fastigheten kommer att få en L-form och bestå av två flyglar, med nio respektive tio våningar. Nova blir en innovativ kontorsfastighet som utvecklas med hyresgästens välmående i centrum med extra fokus på ljud, ljus och luft.

bild
Illustration: Equator Stockholm

Inflyttningsklart andra halvåret 2023

Hållbarhet kommer att genomsyra byggnaden som hållbarhetscertifieras enligt BREEAM nivå Excellent. Projekt Nova beräknas stå klart under andra halvåret 2023. Fastigheten genomsyras av hållbarhet, NCC använder bland annat trä från hållbart skogsbruk och produkter som delvis består av återvunnet material. Fastigheten kommer dessutom att byggas med gröna tak. 

bild