Parkeringshus byggs av Arcona i Västberga

Illiustration: Arcona Arkitekter

Arcona har fått i uppdrag av Corem Property Group att bygga ett nytt parkeringshus i Västberga och i direkt anslutning till detta en ombyggnad av ett befintligt kontorshus. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med en kontraktsvolym om ca 110 MSEK. Byggarbetena startar i januari 2022 och projektet ska stå färdigt i mars 2023.

Med 135 parkeringsplatser, varav hälften blir laddplatser för elbilar, skall det nya parkeringshuset på fastigheten Nattskiftet 12 bidra till att lösa parkeringsproblematiken runt Drivhjulsvägen i Västberga. I bottenplanet byggs det också kommersiella lokaler på ca 500 kvadratmeter. Den intilliggande fastigheten, Nattskiftet 14, rustas upp och görs mer attraktiv och flexibel. Fasader och fönster renoveras, ett nytt trapphus med hiss skapas för att öka tillgängligheten i fastigheten. En allmän upprustning görs i de allmänna ytorna såsom befintliga trapphus och entréer samt att alla installationer och värmesystem byts ut. Dessutom kommer ett showroom att byggas inför framtida uthyrningar av tomma lokaler.