Förskolan i Högmora, Huddinge står klar

Högmora förskola – klar för inflyttning i oktober 2021. Att bygga enligt ett färdigt koncept gör att projekteringstiden kapas. Foto: Ola Jacobsen, Huddinge Samhällsfastigheter AB

Utvecklingsområdet Högmora har fått sin första förskola. Nu flyttar barn och pedagoger in. Förskolan har byggts av Huddinge Samhällsfastigheter på uppdrag av Huddinge kommun och är miljöklassad, naturnära och har åtta avdelningar.

– Vi har väntat länge och följt byggprocessen med stor spänning. Det känns roligt att äntligen få välkomna de första barnen med familjer till Högmora förskola. Vi är så nyfikna på att se hur barnen kommer utforska våra lärmiljöer, undersöka förskolans material och mötas tillsammans, både inomhus och på vår fantastiska förskolegård, säger Janette Örning Alm, rektor Högmora förskola, Huddinge kommun.

Utvecklingsområde

Den nya förskolan ligger på en tomt som gränsar till Södervägen, Skogskärrsvägen och Tuvhopparvägen i Högmora, ett område i Huddinge som utvecklas snabbt. Från att huvudsakligen har bestått av fritidsbostäder har nu fullskaliga bostads- och attefallshus växt fram – och fler bostäder är på väg. 

– Högmora förskola blir med sina moderna och tillgängliga lärmiljöer en naturnära förskola där barnen kan leka, lära och utvecklas. En nära förskola är viktigt för känslan av ett område som växt mycket, och det blir en trygg mötesplats mitt i villakvarteren, säger Tomas Selin (C), förskolenämndens ordförande, Huddinge kommun.

Konceptförskola

Det är Huddinge Samhällsfastigheter, på uppdrag av Huddinge kommun, som byggt den nya förskolan som totalt rymmer 160 barn fördelat på åtta avdelningar.

Förskolan är en så kallad konceptförskola. Det innebär att den har byggts efter en standard som tagits fram för att effektivisera byggandet. Förskolan är i två våningar med samma planlösning. Fasad och utemiljö har anpassats efter området. 

– Genom att utgå från en genomtänkt standard när vi bygger nytt går det att korta tiden från start till mål utan att tumma på miljökrav och kvalitet. Det spar både tid och pengar samtidigt som miljökvaliteten upprätthålls. Högmora förskola är en hållbar förskola som vi byggt på uppdrag av Huddinge kommun med barnen och personalens pedagogiska verksamhet och välbefinnande i fokus, säger Henrik Örneblad, vd för Huddinge Samhällsfastigheter.

Högmora förskola är miljöklassad med miljöbyggnad silver.