Väsbyhem förvärvar Medborgarhuset för utveckling

Bild: Väsby Hem.

Nu tar Väsbyhem över utvecklingen av det gamla medborgarhuset på Centralvägen och avsikten med förvärvet är tydlig:  En så här central byggnad ska inte stå tom, vi ser fram emot att utveckla platsen med både bostäder och en spännande kommersiell mix, säger Christine Hanefalk (M), ordförande i Väsbyhems styrelse.

Väsbys medborgarhus på Centralvägen byggdes 1962 och har en historia av att inhysa en rad olika verksamheter, men sedan 2015 har huset stått tomt. Peab förvärvade fastigheten från kommunen 2013 och den gemensamma ambitionen var att planlägga fastigheten för bostads- och centrumändamål.

De övergripande ramarna för en bytesaffär mellan Väsbyhem och Peab är klar, som innebär att Väsbyhem förvärvar medborgarhuset och Peab förvärvar byggrätter för bostäder och en förskola i området Sigma. – Vi är mycket glada över det goda samarbete som vi haft och fortsatt har med Väsbyhem och Upplands Väsby Kommun. Det gör att vi långsiktigt kan bidra till en fin mix av boendeformer och vara en hållbar samhällsbyggare i kommunens fortsatta utveckling, säger Anna Nygren, regionchef för samhällsfastigheter på Peab.
 

– Det här är en viktig pusselbit för den fortsatta utvecklingen av hela Väsby. Extra spännande är att Centralvägens karaktär som huvudgata stärks genom fler bostäder och ett ökat serviceutbud. Detta bidrar till att skapa en mer attraktiv och tryggare stad, vilket vi tror att Väsbyborna välkomnar, säger
Kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).