Haninge arkitekturpris 2021 - Finalisterna utsedda

Bild: Haninge kommun

Haninge kommun uppmärksammar god arkitektur genom Haninge arkitekturpris som delas ut varje år. Tre spännande finalister är utsedda och nu drar röstningsperioden igång.

Finalisterna är:

Nynäsvägen 84–98 i Handen – Finalist 2021

Gatuvy över Nynäsvägen 84-98 i Handen

Gatuvy över Nynäsvägen 84–98 i Handen Foto: Fredrik Hjerling

Kategori: Byggnad
Beställare: Riksbyggen
Arkitekt: Brunnberg och Forshed arkitekter AB
År: 2018–2020

Motivering

Haningeterrassen projektet är startskottet för hela förtätningen av den regionala stadskärnan. Genom att bygga den nya bussterminalen under mark och lägga bostäder ovanpå skapas förutsättningar för integrerade täta stadskvarter. De nya fasaderna längs Nynäsvägens västra sida skapar en fin variation och dynamik när det gäller både material och volym. Husen lyckas vara varierade men samtidigt skapa en helhet och har en stark identitet. Den höga ambitionen i gestaltningsprogrammet för Haningeterrassen har överförts till en välkomnade och stadsmässig entré till den nya staden. Både för gång-, cykel-, och biltrafikanter. Kvarteren ger också en fingervisning om hur den kommande staden kan komma att se ut.

 

Runda skolan i Handeln - Finalist 2021

bild
Detaljbild fasaden på Rudanskolan i Handen Foto: Fredrik Hjerling

Kategori: Byggnad
Beställare: Turbinen
Arkitekt: Arkitema arkitekter
År: 2020

Motivering

En ny skola har byggts för invånarna i de framväxande Örnens väg-kvarteren i södra Handen. En cirkelformad byggnad som genom sin starka form har en tydlig identitet och skapar en serie intressanta rum i förhållandet till omgivningen, både mot gata och mot parken bakom. Formen gör också att byggnaden trots sin storlek är väl anpassad och integrerad i landskapet. Placeringen på den sluttande tomten gör också att byggnaden skapar flera spännande interiöra samband som till exempel att man direkt från entrén ser ner i idrottshallen.

Tungelsta trädgårdspark - Finalist 2021

bild
Gångbro över ån i Tungelsta trädgårdspark Foto: Fredrik Hjerling

Kategori: Offentlig plats
Beställare: Haninge kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen/Park och natur
Arkitekt: Svend Stövelbäck
År: 2020

Motivering

Haninges första temalekplats är det senaste tillskottet till Tungelsta trädgårdspark. Förslaget utgår från medborgardialogen Nyfiken park. Ett starkt önskemål i dialogen var en temalekplats som knyter an till Tungelstas historia. Parken har bland annat inspirerats av handelsträdgårdar, tvätterier och torklador. Trädgårdsparken har också uppgraderats med en vigselplats, nya planteringar, ny belysning och ”lekplatser” för laxöringar i Rocklösaån. I och med att lekplatsen lagts till och parken i stort uppgraderats, har det skapats ett offentligt rum som välkomnar alla. En plats att kunna besöka gemensamt oavsett ålder och ett centralt grönt nav i Tungelsta.

– I år har vi fått in många riktigt fina nomineringar till Haninge arkitekturpris och ur dessa har vi i juryn nu utsett tre spännande projekt i Nynäsvägen 84-98 och Rudanskolansom båda ligger i Handen samt Tungelsta trädgårdspark i Tungelsta, säger Andreas Paulson, stadsarkitekt i Haninge kommun. Under förra året växte Haninge kommun som fjärde mest i landet sett till antalet invånare. Och då är det viktigt att växa med kvalitet, trivsel och stolthet för de nya kvarter, platser och stadsdelar vi bygger. Ett fint sätt att uppmärksamma detta är Haninge arkitekturpris där vi lyfter de projekt som bidrar med bra arkitektur och väl gestaltade miljöer till kommunen, avslutar Andreas Paulson.

Tävlingen inleddes under försommaren där allmänheten fick nominera en byggnad eller plats till tävlingen. Juryn valde sedan ut tre finalister utifrån tävlingens kriterier. Nu startar röstningsperioden för att ta fram en slutlig vinnare. Röstning sker via haninge.se/arkitekturpris samt Haninge kommuns facebook och röstningsperioden pågår fram till den 31 oktober.