Ny strategi för brandsäkert boende presenteras av Brandskyddsföreningen

Bild: Brandskyddsföreningen

Varje år inträffar cirka 20 000 – 24 000 bostadsbränder i Sverige vilka leder till stora skador för människor, egendom och miljö. Över 85 procent av de som omkommer eller skadas svårt av brand gör det i sin bostad. Även när det gäller egendomsskador står bränderna i boende­miljö för en avsevärd andel av antalet försäkringsärenden. Miljön påverkas också av våra bränder, inte minst av att vi behöver återuppbygga hus vilket har en stor miljöpåverkan.

Brandsäkert boende för alla har länge varit ett prioriterat mål för Brandskyddsföreningen och vi stödjer MSB:s nollvision ”Ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt på grund av brand”.

Parallellt med MSB:s vision och nationella inriktning för stärkt brandskydd, har Brandskyddsföreningen arbetat fram strategin ”Brandsäkert boende för alla”. Strategin beskriver bostadsbrandproblematiken på en samhällsnivå och tar upp områden som är viktiga att prioritera, med fokus på utmaningar såväl nationellt som regionalt. Strategin baseras på omfattande kunskap från forskning och mångårig erfarenhet av folkbildning inom brandsäkerhet.

- I strategin Brandsäkert boende för alla samlar vi resultatet av stora mångåriga forsk­ningssatsningar, våra konklusioner om problematiken kring bostadsbränder samt möjliga lösningar. I strategin beskrivs dessa tillsammans med en sammanställning av det vetenskap­liga underlaget, säger Mats Björs, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen. 

Långsiktig och övergripande
Bostadsbrandstrategin är långsiktig och tar även sikte på det regionala perspektivet där de lokala brandskyddsföreningarna runt om i landet bidragit med kunskap.

- Våra lokala brandskyddsföreningar har bidragit med mycket kunskap utifrån ett regionalt perspektiv. Problematiken kring bostadsbränder skiljer sig mellan olika delar av landet. Engagemanget och lärdomar som kan dras från regionala aktiviteter, såsom hembesök och initiativet med civil insatsperson (CIP), har stor potential anser vi. Aktiviteter som dessa tror vi kan bidra till en positiv utveckling och minska bostadsbränderna och konsekvenserna av dem, säger Lisa Björk, expert och brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Strategin Brandsäkert boende för alla består av fyra huvudområden; Hållbara bostäder, trygg vård i hemmet, civilsamhällets engagemang och hela samhällets strategi. Här beskrivs också olika perspektiv och problembilder; alltifrån demografiska utmaningar, metoder för kartläggning av aktörer, brandtekniska aspekter och säkerhetsnivåer till skadepreventionskoncept, behovsanpassat brandskydd, civilsamhällets potential och fortsatta forsknings- och utvecklingsbehov.

Ta del av bostadsbrandsstrategin HÄR!