SkyMap Portal effektiviserar arbetsprocessen för Schaktmiljö

Bild: SkyMap

Stockholmsbaserade Gasellföretaget Schaktmiljö, verksamma inom anläggningsbranschen erbjuder bland annat total- och generalentreprenader inom mark och grundläggning, markexploatering, grundläggningsarbeten och bergssprängning. Därför blir SkyMaps intåg i arbetsprocessen extra viktig.

Schaktmiljö har gått från 1 till 40 anställda samtidigt som man på fem år har fyrdubblat sin omsättning. Kunderna och jobben finns över hela landet och kommer både från privata och offentliga aktörer. Genomförda projekt består bland annat i skolor, kontorslokaler, bostäder och industrifastigheter.

Med sin exceptionella tillväxt har Schaktmiljö tilldelats utmärkelsen MästarGasell. Nu ska man förstärka organisationen både ute på fält och på tjänstemannasidan.

”Genom drönarskanning och insamling av data som vi sedan laddar upp i SkyMap Portal, kan vi leverera ännu mer träffsäkra volymberäkningar och därigenom ännu säkrare kalkyler”, säger Schaktmiljös ena delägare Robin Grund.

Han fortsätter: ”Underlaget som vi får fram med hjälp av SkyMap innebär att vi kan redovisa för våra kunder under processens gång hur arbetet fortlöper. Vi kan eliminera alla grunder för spekulation kring volymer och får ett odiskutabelt underlag”.

Nyttan med att använda SkyMap Portal är mångbottnad. I det här fallet inte minst då utsättartimmarna minskar markant.

Det visuella hjälpmedlet visar vad som är gjort och när det är gjort. Det är uppgifter som överensstämmer med verkligheten.

Avslutningsvis betonar Robin Grund just den digitala aspekten:
-”Att vi kan ligga i framkant i den tekniska utvecklingen och kunna erbjuda moderna digitala tjänster ser vi också som ett konkurrensverktyg. Både ut mot kunder men även som arbetsgivare”.

Jon Bengtsson, VD och grundare för SkyMap, tror att SkyMap Portal kan göra stor nytta för Schaktmiljö:
-”Vi vet att vi kan skapa bättre och tydligare kommunikation i projekten vilket beställare och kunder alltid premierar. En träffsäker och odiskutabel kalkyl är enormt viktig”.

Han fortsätter: -” Vi har följt Schaktmiljös resa och ser att de har väldigt mycket att erbjuda. Det är ett spännande företag som vill ligga i framkant”.