Sjötorpsskolan i Skogås har expanderat för att möta dagens pedagogiska behov

Med den nya tillbyggnaden är Sjötorpsskolan i Skogås från och med höstterminen 2021 en F-6-skola med plats för omkring 400 elever. Foto: Huddinge Samhällsfastigheter

På uppdrag av Huddinge kommun har Huddinge Samhällsfastigheter anpassat Sjötorpsskolan i Skogås för skolgång från förskoleklass upp till årskurs 6. Projektet rymmer en ny tillbyggnad och anpassningar av utemiljön för skolans nya behov. 

– I och med tillbyggnaden och den nya utemiljön är Sjötorpsskolan bättre rustad för att möta dagens pedagogiska behov och nya framtida arbetssätt, samt verksamhetens lokala behov, säger Christer Johansson, projektledare på Huddinge Samhällsfastigheter.

Tillbyggnaden ger skolan omkring 1 600 nya kvadratmeter, som bland annat innehåller NO- och musiksal som tidigare saknats på skolan, samt sex klassrum, arbetsrum, grupprum och utrymme för fritidsverksamhet.

Kreativ och aktiv miljö

Skolgården har också anpassats för att på olika sätt erbjuda en kreativ och aktiv miljö för såväl lågstadieelever som för elever i mellanstadiet.

– I samband med tillbyggnaden har vi anpassat utemiljön och belysningen för att skapa en inspirerande och trygg skolgård, med ytor för både lugn och aktiv lek, rörelse och samspel, säger Christer Johansson.

Sjötorpsskolan är från och med höstterminen 2021 en F-6-skola med plats för omkring 400 elever och 65 anställda. Tillbyggnaden togs i drift i samband med höstterminstarten och de sista delarna av skolgården överlämnas under hösten.

Heving och Hägglund har varit generalentreprenör för tillbyggnaden och utemiljön.