Nya stadsdelskontoret i Tensta byggs av Micasa Fastigheter

Nya stadsdelskontoret Spånga-Tensta ligger centralt i Tensta. Från vänster: Adela Pedersen, projektchef och Pawel Missuna, vd Betonmast Stockholm AB och Karl Frisell, chef nyproduktion samt Kenneth Lindahl, projektledare Micasa Fastigheter.

Micasa Fastigheter bygger nytt stadsdelskontor för medborgarna i Spånga-Tensta. Tomställda lokaler omvandlas till en modern och tillgänglig arbetsplats i centrala Tensta. Upphandlad entreprenör är Betonmast Stockholm AB.

-Vi är mycket stolta över att få bidra till ökad tillgänglighet för alla som bor och arbetar i Tensta. Det är ett viktigt projekt som vi utför i nära samarbete med Spånga Tensta stadsdelsnämnd, säger Karl Frisell, projektchef Micasa Fastigheter.

Det är Micasas fastighet Stranninge1 på Elinborgsbacken, som stått tom under en tid som nu totalrenoveras och byggs om till stadsdelskontor åt Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Huset anpassas för att motsvara förvaltningens önskemål om nya, moderna och tillgängliga lokaler. Produktionen startar under kvartal 3 och beräknas vara klar under 2022, med planerad inflyttning under hösten 2022. Upphandlad entreprenör är Betonmast Stockholm AB.

- Det här är en spännande entreprenad där vi kan vara med och påverka projektet från start, säger Pawel Missuna, vd Betonmast Stockholm. Vi är ett ungt bolag i Storstockholm, men samtliga medarbetare besitter mångårig erfarenhet från byggbranschen. Vi ser fram emot att få lämna över en riktigt bra produkt till Micasa och Tensta stadsdelsnämnd.

Projektet omfattas av initiativet Rättvist byggande, som innebär att Micasa proaktivt och strukturerat arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser, i samarbete med andra bostads- och fastighetsbolag inom Stockholms stad, m fl.