Försäljningen av nyproducerade bostäder under 2021 har varit väldigt hög

Lars Björkstrand, vd för Svensk Nyproduktion. Bild: Svensk Nyproduktion

Svensk Nyproduktion har nu släppt sin halvårsanalys för nyproducerade bostäder i Stockholms län. Den visar att över 4 000 bostäder har säljstartat hittills under 2021.

- Under första halvåret 2020, som också var ett bra år för hela bostadsmarknaden, säljstartade jämförelsevis 3 180 bostäder. Så vi kan bara dra slutsatsen att nyproducerat är väldigt attraktivt, säger Lars Björkstrand, vd för Svensk Nyproduktion.

Under pandemin 2020 så säljstartade ett stort antal nyproducerade bostäder i Stockholms län. Svensk Nyproduktions halvårsrapport för 2021 visar på ytterligare ökning av nyproducerade bostäder i länet.

- Efterfrågan på småhus fortsätter öka och av de över 4000 nyproducerade bostäder som nått marknaden hittills i år är 23,4 procent hus, jämfört med 21,2 procent under hela 2020. Vi ser också att hela 10,7 procent av de nyproducerade lägenheterna är äganderätter, en siffra som ökat från 5,7 procent förra året, berättar Lars Björkstrand, vd för Svensk Nyproduktion.

Snittytan på nyproducerade bostäder fortsätter också att öka liksom antal rum som de säljstartade bostäderna har. Av de boenden som hittills släpps i år är andelen ettor 17 procent, jämförelsevis med 20 procent förra året. Lägenheterna med fyra rum har ökat från 18 procent till 20 procent.

- Det märks tydligt att invånarna i Stockholms län vill bo större och det efterfrågas inte bara boenden med fler rum. Även snittytan på all nyproduktion som säljstartat hittills under 2021 har ökat för att nu ligga på 78 kvadratmeter, i jämförelse med 73 kvadratmeter förra året, säger Lars Björkstrand.

Under juni sjönk nyproduktionsindex med cirka 700 kronor medan snittytan gick upp med en dryg kvadratmeter. Detta ger, på det stora hela, en relativt oförändrad prisbild i länet.

- Efter den enorma prisstegring som vi såg förra året har vi under de senaste månaderna sett att prisnivån sjunkit och planats ut. Det är både sunt och naturligt. Om inget oväntat händer så tror jag att marknaden nu har nått en nivå som vi kommer att ligga omkring under de kommande månaderna, säger Lars Björkstrand.

Snittpriset per kvadratmeter på nyproduktion är i dagsläget högst på Lidingö där boenden ligger på strax under 88 000 kronor per kvadratmeter. Därefter följer Stockholm på 78 200 kronor per kvadratmeter och Vaxholm på 66 300 kronor per kvadratmeter.