Byggrätter i norra Stockholm förvärvas av Wästbygg

Bild: Ümit Yıldırım/Unsplash

Wästbygg AB har tecknat avtal med Niam om ett förvärv av byggrätter i norra Stockholm. Byggrätterna är fördelade på två bostadsrättsföreningar med sammanlagt 89 lägenheter. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 310 mkr.

Affären är villkorad av att berörd kommun godkänner överlåtelsen senast den 20 september.

– Det här är ett helt unikt projekt i ett havsnära läge som vi ser fram emot att få utveckla och bygga, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

För projektet finns en lagakraftvunnen detaljplan.