Veidekke bygger nya bostäder på Södermalm på uppdrag av Nordr

Spinneriet. Bild: Nordr

Veidekke ska på uppdrag av Nordr bygga Spinneriet på Södermalm i Stockholm, på totalt 88 lägenheter. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med en kontraktssumma på ca 167 MSEK och planeras vara slutfört under våren 2023.

I Veidekkes uppdrag ingår nybyggnation av ett flerbostadshus med totalt 88 st lägenheter samt garage på bottenplan. Projektet kommer Svanen-märkas, vilket innebär ett aktivt arbete med miljö och hållbarhet genom hela byggprocessen.