Järnvägsparkens utveckling - värdefulla kulturbyggnader övertas av Väsbyhem

Amra Barlov Lindqvist, vd på Väsbyhem tar emot nycklarna av kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M). Bild: Väsbyhem

Nu övertar Väsbyhem utvecklingen och förvaltningen av stationsområdets kulturbyggnader, belägna invid Järnvägsparken. I anslutning till övertagandet planerar bolaget för en omfattande omvandling. – Vår vision med området tar fasta på att ”gammalt möter nytt” där de vackra gula husen ska få fortsätta bidra till områdets karaktär, samtidigt som vi vill skapa en mer levande och trivsam mötesplats som alla Väsbybor kan känna stolthet över, säger Amra Barlov Lindqvist, vd Väsbyhem. 

De tre husen Henriksborg, lilla Henriksborg och Villa Korpkulla har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1870-talet när stationsområdet kom till. Tillsammans utgör byggnaderna ett unikt kulturminne för sin epok, numera ensamma i sitt slag i den delen av Upplands Väsby.

 

bild
Henriksborg, ett av de tre äldre kulturbyggnaderna i Järnvägsparken. Bild: Väsbyhem

Huvudbyggnaden Henriksborg byggdes ursprungligen av handlaren Henrik Gustafsson som både drev sin butik och bodde i huset. Under årens lopp har andra verksamheter huserat i byggnaderna, den senaste verksamheten lämnade Henriksborg 2017. Therese Lundborg är fastighetsutvecklingschef på Väsbyhem och har undersökt byggnaderna:
– För att svara upp mot tidens och olika verksamheters krav och behov genom åren, har husen genomgått förändringar, vissa nödvändiga, andra mindre varsamma med dagens mått mätt. Fönstren är exempelvis från 1940-talet och snickerierna härstammar från olika tidsepoker. Samtidigt är det spännande, husen kan berätta mycket för oss genom sina olika lager.

Stationsområdets omvandling där parken ingår är ett mångårigt utvecklingsarbete. – Vi tror att Väsbyhem som satsar i området också är väl lämpade för att sköta driften av våra kulturbyggnader. Väsbyhem har expertkunskap om både de praktiska delarna som restaurering av husen, men också kring att skapa sociala mervärden som kommer vara till glädje för Väsbyborna, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Amra Barlov Lindqvist tillägger att ambitionen är att låta Järnvägsparken präglas av liv och aktiviteter redan i sommar. – Vi vill väcka Väsbybornas intresse för området, dess historia och den utveckling som nu är på väg att hända. Det är ett fint parkområde att vistas i och här vill vi bidra genom en variation av aktiviteter med start från midsommar. Det kan handla om solstolar, food trucks eller liknande. Hon tillägger att det är ett viktigt och omsorgsfullt arbete som nu väntar bolaget. – Vi har stora visioner för hela området. Det känns viktigt och meningsfullt att bidra till en levande parkmiljö och att de här vackra gamla husen ska få stoltsera i 160 år till. Minst!