Next Group expanderar på Stockholmsmarknaden med molnbaserade affärssystemet NEXT

Gunilla Åberg, VD på Next Group. Bild: Next One Technology AB

Tillväxtbolaget Next Group med det molnbaserade affärssystemet NEXT expanderar på Stockholmsmarknaden och öppnar upp ett nytt kontor. Kontoret blir ett tillskott utöver huvudkontoret i Linköping och kontoren i Göteborg och Oslo. Expansionen går i linje med den tillväxt som sker inom byggbranschen och ett växande behov av digitalisering.

Koncernen Next Group tillhandahåller lösningar inom projekt- och affärssystem inom bygg- och entreprenadbranschen och har sitt huvudkontor i Linköping. Under föregående år förstärktes kontoret i Göteborg och sedan årsskiftet har koncernen även närvaro i Norge med kontor i Oslo. Från och med våren 2021 slås nu portarna upp för ett nytt kontor även i Stockholm. Expansionen är ett naturligt steg i och med den kundtillströmning och tillväxt som skett i bolaget.

"Att Next Group expanderar och nu utökar fysisk närvaro i Stockholm går helt i linje med hur våra kunder utvecklas. Vi ser dels ett ökat tillflöde av nya kunder i Stockholmsområdet, dels att våra befintliga kunder på plats växer och utökar sin verksamhet. Vi vill finnas nära och vara tillgängliga för våra kunder. På så sätt kan vi fortsätta ligga i framkant med vårt erbjudande ifråga om ett komplett projekt- och affärssystem för bygg-, service- och entreprenadbranschen" säger Gunilla Åberg, VD på Next Group.

Tillväxten inom byggbranschen är fortsatt stark vilket även är fallet vad gäller digitaliseringsvilja. Behoven ökar kring mobila molnbaserade IT-lösningar, som inte är beroende av var mottagaren befinner sig rent fysiskt - på kontoret, byggarbetsplatsen eller i hemmet. Allt fler efterfrågar också en ökad kontroll kring byggprojekten i syfte att resurs- och kostnadseffektivisera, i kombination med en smidig administration.

"Det visar sig att vårt produkterbjudande ligger helt rätt i tiden. Branschen växer och byggprojekten blir alltmer komplexa. Det ställer högre krav på alla parter i byggnationsprocessen, både vad gäller beställar- och leverantörsled. Våra kunder uppskattar våra produkter och upplever att de sparar tid, pengar och bidrar till en mer effektiv vardag" säger Stefan Asplund, produktchef på Next Group.

Nya kontoret återfinns i centrala Stockholm på Sveavägen 159 dit både nya och gamla kunder hälsas välkomna.