Medborgarhuset finalist till Årets Stockholmsbyggnad 2021

Renoveringen av Medborgarhuset har gjort huset till mer av en helhet. Med stor försiktighet har platsen fått nya funktioner som entréer mot Götgatan och mot tunnelbaneplanet. Foto: Mattias Ek

Stockholms stads tävling Årets Stockholmsbyggnad anordnas i år för tolfte gången. Tio finalister har valts ut av en jury som utgått från projektens arkitektur, hållbarhet, innovation och betydelse för Stockholm en av dessa finalister är Medborgarhuset på Södermalm.

I Medborgarhuset har Söder sitt eget kulturhus. Men till skillnad mot det vid Sergels torg, ligger fokus här snarare på skapandet än konsumtionen.

 

bild
Foto: Mattias Ek

Det har slitit på det mer än åttio år gamla huset, och den stora renovering som nu avslutats har varit välkommen. Antikvarisk försiktighet har stått i centrum, men några funktioner har samtidigt kunnat förbättras.

Framför allt har det tre lamellerna bundits samman så att huset nu fungerar bättre som en helhet. Det har också öppnats mot Götgatan och mot tunnelbaneplanet, och vissa fönsterbröstningar har sänkts för att skapa starkare relationer mellan ute och inne. Två nya strukturer har tillförts vilket gett mer uthyrningsbar yta.

 

bild
Foto: Mattias Ek

Juryns kommentar

Upprustningen har lyft fram den ursprungliga arkitekturen och gjort byggnaden värdig sin plats. Med väl genomtänkta grepp kommunicerar byggnadens innehåll nu bättre och tydligare med sin omgivning. Subtila tillägg av nya funktioner och detaljer, med nya entréer och kopplingar samt fasadelement i material som koppar. Medborgarhuset blir på så sätt nu än mer tillgängligt för medborgarna och kan återta sin ledande roll på Medborgarplatsen.

 

bild
Foto: Mattias Ek