Tvillingtornen på Sankt Eriksgatan till final i Årets Stockholmsbyggnad 2021

Torn som kan uppskattas både på avstånd och på nära håll. Foto: Laurian Ghinitoiu

Planerna för de två tvillingtornen som flankerar Sankt Eriksgatan lades fast i den stadsplan som staden genom Alexander Wolodarski skapade. Detaljplanen definierade tornens trappande form, vilken OMA:s arkitektur förvaltat väl.

De höga husen är synliga från stora delar av Stockholm, men viktigare ändå är tornens verkan på nära håll, i Birkastadens och Hagastadens intima stadsrum. Där gör principen med staplade kuber nytta, då de tillför byggnaden en mellanskala som gör att den trots storleken relaterar till bebyggelsen intill. Betongens krattade yta ger därtill en materialverkan som också den har verkan på långt håll.

 

bild
Foto: Laurian Ghinitoiu

 

Årets Stockholmsbyggnad är en arkitekturtävling grundad 2010 av Stockholms stad. En jury utsedd av Stockholms stad väljer ut ett antal nomineringar från allmänheten bland föregående års nybyggnader och nya parkanläggningar i staden. Juryn utgår i sin bedömning från byggnadernas arkitektur, hållbarhet, innovation och betydelse för Stockholm. Därefter koras vinnaren i en omröstning där allmänheten kan rösta på de utvalda finalisterna.

 

bild
Foto: Laurian Ghinitoiu

Juryns kommentar

De båda tornen kompletterar Stockholm med arkitektur från vår tid och bidrar till en tydligare orientering i staden. Helix är intressant från långt håll men bidrar med sin arkitektur även på nära håll med sin varierande fasad, ton och materialitet. Arkitektur på hög internationell nivå som sätter Stockholm på kartan. Den är genomtänkt och konsekvent utfört.

 

bild
Foto: Laurian Ghinitoiu