Forsen inleder samarbete med Fair Play Bygg

Bild: Forsen.

Enligt Fair Play Bygg ökar antalet inkomna anmälningar och det ser ut att hålla i sig. Nu ställer sig Forsen bakom deras målsättning att ”skapa sunda och trygga arbetsplatser” och intensifierar arbetet för att minimera riskerna på projekten.

– Vi har gått igenom våra rutiner, mallar och checklistor för att se om vi kan göra ännu mer i arbetet mot illegal arbetskraft. Vi vill säkra upp våra kunders projekt och säkerställa att människor inte far illa. Arbetet har resulterat i förändringar som vi hoppas ska bidra ytterligare till säkrare arbetsplatser och en sund byggbransch, säger Fabian Svanberg, byggprojektledare och ansvarig för arbetsgruppen.

Fair Play Bygg har bidragit med kunskap och även deltagit i en obligatorisk utbildning för Forsens alla medarbetare.