Arcona bygger om skola i Spånga

Sundbyskolan, Spånga. Fotograf: Ingemar Edefalk.

 SISAB har tilldelat Arcona uppdraget att bygga två nya skolbyggnader samt bygga om i befintliga byggnader vid Sundbyskolan i Spånga utanför Stockholm. Projektet är en utförandeentreprenad som påbörjas i april 2021 och ska vara färdigställt till december 2023. Kontraktssumman är på cirk 145 miljoner kronor.

Sundbyskolan är en F-9-skola byggd på 1950-talet som nu ska byggas om och till för att klara av dagens krav för skollokaler och för att kunna utöka elevantalet från dagens 821 till 1200. Nya byggnader kommer att uppföras för årskurserna F-3 och för årskurserna 7-9 och vissa anpassningsåtgärder kommer göras i befintliga byggnader. Skolans matsal och storköket kommer också att byggas om och till för att kunna möta det större elevantalet. I projektet ingår rivning av två paviljongbyggnader. De nya byggnaderna uppförs enligt systemet Miljöbyggnad, med totalbetyget Silver.

– Vi är otroligt glada och stolta över att fortsätta vårt samarbete med SISAB och utbildningsförvaltningen i ännu ett fint projekt som Sundbyskolan, säger Niklas Blomdahl, projektchef på Arcona. 

– SISAB och utbildningsförvaltningen ser nu fram emot att få att förverkliga våra planer för Sundbyskolans elever och personal tillsammans med Arcona. Det är ett fint projekt där alla inblandade har ett stort gemensamt ansvar inför barnen och Stockholms stad, säger Kamran Lotfi, projektansvarig på SISAB.