Metsä Wood söker samarbeten kring LVL

Bild: Metsä Wood

I Sverige är KL-trä den mest förädlade träprodukten. Men intresset av LVL växer och anledningen tros bland annat bero på att produkten innebär minskade transportkostnader och kortare byggtid. Träelement är dessutom ett sätt att snabbt ställa om till grönare byggnation. Med anledning av det växande intresset för LVL söker Metsä Wood nu samarbeten med tillverkare av prefabricerade träelement i Sverige. 

Kerto LVL väcker intresse eftersom det kan användas i samma tillämpningar som KL-trä men med mindre materialåtgång, längre bjälklag och tunnare bärande väggar. 

- Vi ser ett ökat intresse av Kerto LVL i Sverige. LVL har ett bättre förhållande mellan styrka och vikt än KL-trä, vilket möjliggör slankare konstruktioner och längre spännvidder. Våra jämförelser visar dessutom att man får ut mer bostadsyta om man använder LVL, säger Håkan Arnebrant, Metsä Wood Sverige.  

 

bild
Tillverkning av träelement för bostadshus på VVR Woods fabrik i Heinola, Finland Bild: Metsä Wood

 

Metsä Wood ser att svenska industriella elementtillverkare kan dra fördelar av ett samarbete. I Finland har man ett framgångsrikt och mångårigt samarbete med VVR Wood som har blivit Finlands största leverantör av flerbostadshus byggda i trä. De tillverkar träelement för flerbostadshus och offentliga byggnader med Kerto LVL.  

- Vi utvecklar nya byggsystem baserade på Kerto LVL-element tillsammans med Metsä Wood och får support i tekniska frågor. Det är viktigt för oss att vi kan få Kerto LVL tillkapat i projektanpassade storlekar till vår fabrik, då kan vi dessutom minimera produktspill- och produktionstid, säger Tero Vesanen, vd på VVR Wood. 

 

bild
Byggandet av Metsä Groups besökscenter Pro Nemus i Äänekoski Finland. Bild: Metsä Wood

 

Ett färskt exempel där VVR Wood använder Kerto LVL-baserade element är ett kvarter med fyra flerbostadshus i Åbo. Det är ett av de största finska byggprojekten för flerbostadshus i trä. Väggar, golv och takelement är byggda med Kerto LVL och har tillverkats i VVR Woods fabrik. För närvarande är VVR Wood delaktiga i projekt i Finland och Norge men ser i och med det ökande intresset för LVL även möjligheter att erbjuda sina tjänster till den svenska marknaden. 

- Träbyggande har en stark ställning i Sverige. Nu för tiden ligger fokus på att öka effektiviteten med industriellt prefabricerade träelement, säger Tero Vesanen. 

bild
Bild: Metsä Wood

 

Tero Vesanen framhåller att Kerto LVL är ett lätt men ändå starkt material med utmärkta bearbetningsegenskaper. Den låga vikten gör arbetet snabbare både industriellt på elementfabriken och på byggarbetsplatsen, samt att transportkostnaderna minskar. Träelement är också ett ansvarsfullt val som hjälper byggbranschen att minska sitt koldioxidavtryck.