Hoivatilat bygger förskola, skola och idrottshall i Källberga, Nynäshamn

Fanny Sachs och Marcus Wallenberg står beredda att ta första spadtaget. Foto: Erik Djurklou

Samhällsfastighetsbyggarna Hoivatilat, som är en del av den europeiska fastighetskoncernen Aedifica, har tecknat avtal om förvärv av byggrätt om ca 5000 kvm BTA (bruttoarea) för nybyggnation av förskola, skola och idrottshall i det nya bostadsområdet Källberga, Nynäshamns kommun. Affären är bland annat villkorad för bygglov.

I natursköna Källberga planeras för 700 bostäder, butiker och samhällsservice i första utbyggnadsetappen. Området har unika lägeskvaliteter, och gestaltningsprogrammet har mycket höga ambitioner avseende såväl social och ekologisk hållbarhet som arkitektur.

Skolbyggnaden kommer att inrymma såväl förskola som skola, och vara dimensionerad för ca 450 barn och elever.

”Ambitioner avseende både byggnation och val av operatör för drift av skolan, är som alltid när vi är involverade, mycket högt ställda” säger Hoivatilats VD Maria Frid, ”De planerade byggnaderna kommer också att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad silver”.

Måndagen 8e februari togs det första spadtaget för Källberga. Vid en coronasäkrad ceremoni planterade markägaren Källberga Mark AB, representerad av Marcus Wallenberg och Fanny Sachs, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng och kommunalrådet Patrik Isestad, ett träd för att symbolisera projektets och kommunens gemensamma inriktningar inom hållbarhet och långsiktighet.

Den första utbyggnadsetappen omfattar en blandad bebyggelse om skola/förskola med tillhörande idrottshall, flerbostadshus, radhus och villor, samt övergripande infrastruktur med allmän platsmark i form av gator, parker, torg och VA.

TIDSPLAN:

Infrastrukturen byggs ut av AB Styrhytten som är ett familjeägt bolag med säte i Södertälje kommun. En kombinerad förskola och skola utvecklas av Hoivatilat AB. En viktig samhällsfunktion med målsättning om terminsstart senast januari 2024 för ca 450 elever.

Villorna upplåtes i samverkan med Fiskarhedenvillan AB, där fokus är att arbeta fram en sammanhållen gestaltning med ett hållbart erbjudande gentemot framtida bostadsägare. Flerbostadshusen och radhusen har flera intressenter, där slutförhandling pågår.

Första utbyggnadsetappen för infrastruktur beräknas vara klar i sin helhet 2024, produktionen av bostäderna och skolan beräknas starta under fjärde kvartalet 2021, med inflyttning under 2023.