Så tolkas ABK - byggbranschens standardavtal

Ny bok om tolkningen av ABK. Foto: Svensk Byggtjänst

I boken Så tolkas ABK refereras de viktigaste domarna av betydelse för tillämpningen av ABK, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.

Utöver referaten kommenteras domarna med bland annat slutsatser kring rättsfallens betydelse och eventuella lärdomar som kan dras ifrån dem. Rättsfallen är ordnade efter område: Konsultuppdragets omfattning, Organisation, Ansvar, Försäkring samt Ersättning och betalning.

Boken vänder sig till den som kommer i kontakt med ABK i sitt arbete. Den är avsedd att kunna användas av alla som har behov av vägledning kring hur ABK ska tillämpas, oavsett om man är jurist eller inte. Boken har korta sammanfattningar och en förteckning över vilka bestämmelser i ABK som behandlas i respektive rättsfall.

- Branschens standardavtal är mycket viktiga för både arkitektföretag och rådgivande ingenjörer. Inte minst bidrar de till att minimera transaktionskostnaderna och försäkringsadministrationen. Helena Dahlbergs och Henrik Rosenqvists bok är ett välkommet verktyg för att underlätta tolkning och användning av ABK för både praktiker och jurister i branschen, säger Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

Författare är Helena Dahlberg, förbundsjurist vid Innovationsföretagen, och Henrik Rosenqvist, bolagsjurist vid Sweco Sverige AB. Båda författarna har stor erfarenhet av frågor som rör ABK.