Titania planerar ca 120st småhus i Kristineberg

Bild: Titanias

Vallentuna kommun genomförde år 2017 en markanvisningstävling i vilken byggaktörer tävlade om att få köpa och bebygga olika kvarter inom det 35 hektar stora planområdet i Kristineberg.

Totalt bidrog 28 företag med 170 anbud som utvärderades utifrån tre kriterier: gestaltning, miljö och hållbarhet. 

Titanias förslag för området är framtaget i samarbeten med arkitektbyrån Sandell Sandberg och bygger på en blandning av olika hustyper med sammanhållen gestaltning, där trärena fasader, gröna tak och två stora fruktträdgårdar bidrar till det hållbara boende som Titania avser att uppföra. Ambitionen är att skapa attraktiva, yteffektiva bostäder för en bred målgrupp som tillsammans med den naturnära gestaltningen skapar detta ett varierat område med social hållbarhet och miljö i fokus.

-Bostädernas utformning ska vara innovativ, nytänkande och flexibel. Nya familjekonstellationer, olika faser i livet, olika livsvillkor ska alla rymmas under våra tak. Genom flexibla och smarta lösningar gör vi rum för alla, säger Wojciech Wondell Projektchef på Titania.

Detaljplanen vann laga kraft 10 oktober 2020 och om allt går enligt plan kan kommunen börja bygga ut vägar och annan infrastruktur under nästa år och husen står klara för de första Kristinebergsborna om några år.