Byggmästargruppen presenterar det kvinnliga nätverket Effekt

Foto: Byggmästargruppen/Effekt

Byggmästargruppen kan idag stolt presentera uppstarten av det kvinnliga nätverket EFFEKT. Nätverket har som mål att stärka, stötta och lyfta kvinnor i byggbranschen, men i synnerhet inom BMGGenom nätverksträffar samt öppna seminarier kommer samtal att föras kring jämställdhetsfrågor och inkludering.

- Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller en mix mellan kvinnor som män, och med EFFEKT så är jag övertygad om att vi påskyndar BMGs utveckling ytterligare. All forskning visar att blandade företag beträffande kön, utbildning och etnisk bakgrund alltid lyckas bättre. Vi kommer då få ännu bättre klimat på våra arbetsplatser, mer idéer kring utveckling och högre arbetshälsa, säger Peter Neuberg, VD på BMG.

På träffarna som Nätverket anordnar informeras om aktuella allmänna frågor och diskussioner förs kring mer kvinnospecifika frågor. En stor del handlar om att skapa kontakter och utbyta erfarenheter bland de kvinnliga anställda samt öka medvetenheten kring jämställdhetsfrågor.

- Nätverket vänder sig i första hand till de kvinnliga anställda hos BMG men avser också anordna sammankomster som är öppna för samtliga anställda inom BMG", säger Nathalie Rocha Flores, projekteringsledare på BMG och ansvarig för nätverket. Många av frågorna vi kommer att vädra är könsneutrala och därmed även relevanta för våra manliga kollegor även om fokus ligger på kvinnornas situation inom byggvärlden. Vi ser fram emot att skapa EFFEKT inom byggbranschen", avslutar Nathalie Rocha Flores.

Nätverket startas som en del av hållbarhetsarbetet hos BMG. Den första nätverksträffen äger rum i november.